Radonkoulutus

Maksuton
Määrä

Hyödyllistä tietoa radonista, sen esiintymisestä rakennuksissa sekä radonkorjauksista. Asiantuntijana tallenteissa on ylitarkastaja Olli Holmgren Säteilyturvakeskuksesta.

Koulutus sisältää seuraavat tallenteet

  • Yleistä radonista

  • Radon - työpaikat ja toimistorakennukset

  • Tarkentavaa tietoa radonvuodoista, -torjunnasta ja korjauksista