KiinkoAkatemian käyttöehdot

Versio päivitetty: 10.5.2022

1. Yleiset ehdot

KiinkoAkatemia on Kiinteistöalan koulutuskeskuksen, y-tunnus 0282342-2, (myöhemmin Kiinko) omistama verkkokoulutusmateriaalien sähköinen kauppapaikka ja oppimisympäristö. Käyttöehtoja sovelletaan KiinkoAkatemian ja asiakkaiden välisissä kauppasuhteissa. Kiinko varaa oikeuden päivittää käyttöehtoja ilman erillistä ennakkoilmoitusta. Tilauksiin sovelletaan kyseessä olevan tilauksen tilaushetkellä voimassa olleita ehtoja. Käyttöehdot löytyvät KiinkoAkatemian sivustolta.

Verkkomateriaalin/-kurssin ostanut vakuuttaa, että ilmoitetut kirjautumistiedot ovat kurssin suorittajan/ostajan omat tiedot, ja että hän suorittaa koulutuksen itsenäisesti. 

Materiaaleihin/kursseihin on mahdollista ostaa myös yrityskohtaisia käyttöoikeuksia, joista sovitaan aina tapauskohtaisesti. Kuluttajansuojalain mukaisesti verkkokoulutuspalvelutuotteilla (digitaalisella sisällöllä) ei ole peruutusoikeutta, jos palvelu on kokonaan suoritettu tai digitaalisen sisällön toimittaminen sähköisesti on aloitettu (koulutus avattu verkko-opiskelua varten ja / tai asiakkaalle toimitettu kuitti ostoksesta).

Tilauksen peruutus-, muutos- ja reklamaatiokyselyt tehdään kirjallisesti:

asiakaspalvelu@kiinko.fi
Kiinteistöalan Koulutuskeskus / Kiinko
Malmin asematie 6
00700 Helsinki

2. Tietosuoja

Kiinko suojaa asiakkaidensa yksityisyyttä ja antaa asiakkailleen mahdollisuuden vaikuttaa tietojen käsittelyyn. Tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Kiinkon voimassa olevan tietosuojalausunnot löytyvät Kiinkon www-sivuilta: https://www.kiinko.fi/ota-yhteytta/kiinko-tietosuojalausunto tai KiinkoAkatemian sivustolta kohdasta tietosuoja.


3. Palvelun toimittaminen ja käyttöoikeus

Käyttöoikeus ja käyttösopimus alkavat heti, kun asiakas on ostanut kurssin sekä saanut koulutuksen käyttöoikeuden sekä tunnukset verkkopalveluun. 

Verkkomateriaaliin/-kurssille annettu käyttöoikeus on ehdottomasti henkilökohtainen (poikkeuksena erikseen sovitut yrityskohtaiset käyttöoikeudet). Käyttäjätunnuksen luovuttaminen kolmannelle osapuolelle on kielletty. Muilla kuin omilla käyttäjätunnuksilla kirjautuminen on kielletty. Osallistujan käyttöoikeuteen sisältyy oikeus käyttää verkkomateriaalia kurssin suorittamiseksi sekä tulostaa mahdollinen tukimateriaali. Kiinko pitää yllä tietosuojalain 5.12.2018/1050 mahdollistamaa henkilörekisteriä kurssille ilmoittautuneista yhteystietoineen sekä mahdollisine kurssisuorituksineen. Kiinko pidättää itsellään oikeuden käyttää rekisteriä palveluiden ja liiketoiminnan kehittämiseen, markkinointiin sekä tiedottamiseen. Käyttäjä sitoutuu käyttämään palvelua lain, hyvän tavan ja tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. Käyttäjä on vastuussa palvelun ehtojenmukaisesta käytöstä henkilökohtaisesti.

4. Tekijänoikeus

Tekijänoikeuslain 1961/404 mukainen tekijänoikeus kaikkeen KiinkoAkatemian verkko-/kurssimateriaaliin on Kiinkolla. Materiaalin kopioiminen, tulostaminen, ruudunkaappaus materiaalista, tallennus, muuttaminen, toimittaminen kolmansille osapuolille sekä kääntäminen muille kielille ilman Kiinkon kirjallista lupaa on ehdottomasti kielletty. Mahdollisen kurssikohtaisen tukimateriaalin voi tulostaa omaan henkilökohtaiseen käyttöön.

5. Palvelun tuottajan oikeudet, velvollisuudet ja niiden rajoitukset

KiinkoAkatemian verkkokoulutussisällöt tarjotaan palvelussa tuotetun mallin mukaisesti. Emme vastaa asiakkaalla mahdollisesti ilmenevistä laite / ohjelmistojen yhteensopivuuksiin liittyvistä ongelmista. Palvelun tuottaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa palvelua, sen saatavuutta ja laitteistovaatimuksia. Palvelun tuottaja ei vastaa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle palvelun mahdollisesti sisältämistä virheistä tai puutteellisuuksista ja tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Palvelun tuottaja ei vastaa mistään vahingosta, joka voi johtua palvelun toiminnasta tai siitä ettei palvelu toimi. Palvelun tuottaja ei vastaa palvelussa mahdollisesti esiintyvien teknisten vikojen, toimintahäiriöiden tai -katkosten tai vastaavien aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Mahdolliset häiriöt palveluissa korjataan mahdollisimman pian.

Kiinko ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on Kiinkon vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Kiinko on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle ylivoimaisesta esteestä viivytyksettä.

6. Hinnat ja hinnasto

Verkkomateriaalien/-kurssien hinnat on kerrottu palvelussa kurssien esittelysivuilla ja esitetyt hinnat sisältävät arvonlisäveron. Yrityskohtaisten lisenssien hinnoittelusta sovitaan aina erikseen.

7. Maksaminen

Tiedot käytössä olevista maksutavoista löytyvät KiinkoAkatemian www-sivuilta.

8. Palauttaminen

Verkkokoulutuspalvelutuotteilla (digitaalisella sisällöllä) ei ole kuluttajansuojalain mukaisesti peruutusoikeutta, jos palvelu on kokonaan suoritettu tai digitaalisen sisällön toimittaminen sähköisesti on aloitettu asiakkaan annettua suostumuksensa toimittamisen aloittamiseen ja jos peruutusoikeuden puuttumisesta on kerrottu ennakkoon.

9. Reklamaatio

Asiakas on velvollinen esittämään ostotodistuksen, kuitin tai muun todistuksen palautuksen yhteydessä tai reklamoidessaan tavaran virheestä.

Reklamaatiot käsitellään ainoastaan kirjallisesti. Vapaamuotoisen reklamaation voi toimittaa allekirjoitettuna, joko sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@kiinko.fi tai postitse Kiinteistöalan Koulutuskeskus/ Kiinko, Malmin asematie 6, 00700 Helsinki

10. Erimielisyyksien ratkaiseminen ja oikeuspaikka

Sellaisissa käyttötapauksissa, joissa todetaan käyttäjän rikkoneen palvelun ehtoja, esimerkiksi käyttäneen Kiinkon verkkokoulutusaineistoja vastoin ehtoja, luovuttaneen tunnuksen tai muun käyttöoikeuden tai aineistoja kolmansille osapuolille, voi palvelun tuottaja veloittaa käyttäjältä väärinkäytöksen seurauksena kaupallisen menetyksen summan. Tähän verkkokoulutuspalveluun kohdistuvat väärinkäytökset ja ilkivalta (mm. turhat tilaukset, tietoliikenteen häirintä, tietomurtojen yritykset) ilmoitetaan viranomaisille. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Mikäli kolmas osapuoli käynnistää palvelun tuottajaa vastaan oikeusprosessin tai muun vaateen, joka kohdistuu käyttäjän tai asiakkaan toimintaan, vastaa asiakas tästä palvelun tuottajalle aiheutuvista kustannuksista.

Ristiriitatilanteet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti osapuolten keskinäisin neuvotteluin. Mikäli näissä ei löydetä sopua, kiista ratkaistaan Suomen lainsäädännön mukaan oikeusteitse. Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus saattaa tästä sopimuksesta syntyvät erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Asiamieskuluja ei korvata, koska Kuluttajaneuvonta ja kuluttajariitalautakunta tarjoaa veloituksetta apua erimielisyyksien ratkaisemiseen.

11. Yritysasiakkaiden lisäehdot

Kiinko ei vastaa tuotteen ja/tai palvelun aiheuttamasta välittömästä tai välillisestä menetyksestä, vahingosta tai tulon menetyksistä. Kiinkon korvausvastuu rajoittuu aina näiden sopimusehtojen mukaan. Tuotevirhevastuu rajoittuu mahdolliseen kauppahinnan palauttamiseen käyttöhyödyllä vähennettynä.

Kiinko ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos se kohtaa ylivoimaisen esteen, jota se ei voi kohtuudella ratkaista. Kiinko ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle ylivoimaisen esteen kohdalla asiakkaalle aiheutuvaa vahinkoa tai kustannuksia ja on oikeutettu purkamaan sopimuksen.

Jättäessään tilauksen ja/tai ostaessaan palvelun asiakas hyväksyy kiistattomasti Kiinkon sopimusehdot. Mahdollisia asiakkaan käyttämiä hankintasopimusehtoja ei noudateta niiden ollessa ristiriidassa Kiinkon sopimusehtojen kanssa, jollei niistä erikseen kirjallisesti sovita.

12. Asiakaspalvelu

Kiinteistöalan Koulutuskeskus/ Kiinko
Malmin asematie
00700 Helsinki
asiakaspalvelu@kiinko.fi
p. 09 3509 290