Tietosuojan ja tietoturvan perusteet

Maksuton
Määrä

Koulutuksessa opit

 • Tietosuoja-asetuksen pääpointit ja pääset opettelemaan miten ylläpidät ja parannat omaa tietoturvaasi ja näin myös tietosuojaa.
 • Tietosuoja-asetuksen peruskäsitteet
 • Tietosuoja-asetuksessa määritellyt vastuut ja oikeudet
 • Omien toimien vaikutukset tietoturvaan

Tietosuoja

GDRP ja velvollisuudet

Kurssilla tutustutaan tietosuoja-asetuksen perusteisiin. Käsitteet kuten henkilötieto, erityinen henkilötieto ja salassa pidettävä tieto tulevat tutuksi kurssin aikana. Lisäksi kurssilla selitetään mitä vastuita ja oikeuksia asetus tuo mukanaan eri osapuolille.

Tietoturva

Tunnukset, laitteet & toimisto

Kurssilla käydään läpi hyviä käytäntöjä salasanoihin liittyen, sekä selitetään mihin salasanojen kanssa kannattaa kiinnittää huomiota. Lisäksi esille tuodaan myös hyviä käytäntöjä laitteiden ja lisälaitteiden kanssa, sekä mitä toimistolla ja sen ulkopuolella tulisi ottaa huomioon.

Koulutuksen sisältö

Kurssin esittely

Tietosuoja ja tietoturva
  1. Mitä tietosuoja tarkoittaa?
  2. Mitä tietoturva tarkoittaa?
  3. Johdanto - Testi
Mikä on GDPR?
  1. Edellisen testin vastaukset
  2. Yleinen tietosuoja-asetus - GDPR
  3. Mitä tarkoittaa henkilötieto?
  4. Kuinka erityiset ja salassa pidettävät henkilötiedot eroavat henkilötiedoista?
  5. Velvollisuudet ja rekisteröidyn oikeudet
  6. Tietosuoja - Testi
Henkilötietojen käsittely
  1. Edellisen testin vastaukset
  2. Tietojen kerääminen ja käyttäminen
  3. Poikkeustilanteet
Salasanat ja tunnusten kalastelu
  1. Salasanat ja kaksivaiheinen tunnistautuminen
  2. Tunnusten kalastelu
  3. Salasanat ja tunnusten kalastelu - Testi
Laitteet ja lisälaitteet
  1. Edellisen testin vastaukset
  2. Tietokoneet ja puhelimet
  3. Lisälaitteet
  4. Laitteet ja lisälaitteet - Testi
Toimistolla ja sen ulkopuolella
  1. Edellisen testin vastaukset
  2. Toimistolla
  3. Toimiston ulkopuolella
Lopputesti