Asuinkiinteistöjen jätehuoltoon liittyvä lainsäädäntö

Ilmainen
Määrä

Koulutuskokonaisuudessa käsitellään asuinkiinteistöjen jätehuoltoa, sen taustalla olevaa lainsäädäntöä sekä kunnallista jätehuoltoa.

Tässä koulutuksessa perehdyt

  • asuinkiinteistöjen jätehuoltoa säätelevään lainsäädäntöön, 
  • kiinteistön haltijan sekä kunnan velvollisuuksiin jätteiden vastaanottopaikkojen, kompostoinnin ja jätteenkuljetuksien järjestämisessä ja
  • jätehuoltomääräysten sekä jätemaksun määräytymisen  perusteisiin.