Kaavoitus- ja rakennuslupamenettelyt

185,00 €
Määrä

 

Koulutus tarjoaa tietoa alueidenkäytön suunnittelujärjestelmästä sekä kaavaprosessista. Koulutuksessa esitellään eri kaavojen sisältö sekä kaavojen vaikutuksia. Lisäksi koulutus avaa rakentamisen lupajärjestelmää – luvan hakemista, luvan myöntämisen edellytyksiä, valitusreittiä sekä rakentamisen lupien valvontajärjestelmää.

Koulutuksessa perehdyt

  • Valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin, sekä maakunnan ja kuntatason suunnittelun perusteisiin.
  • Kaavojen, erityisesti asemakaavan, sisältövaatimuksiin sekä kaavoihin liittyviin maankäyttösopimuksiin.
  • Rakennuslupajärjestelmään sekä lupien myöntämisen edellytyksiin.

Koulutus koostuu neljästä tallenteesta, joista kunkin kesto on noin 20 minuuttia.

Koulutuksen hinta on 185 € (sis. voimassa olevan arvonlisäveron), ja se on käytettävissäsi kahden kuukauden (60 pv) ajan.

Asiantuntijat